Blog og information

Prøvetræning?

Alle kan deltage i en gratis prøvetræning. Dette om tirsdagen fra 19.00-20.30. Det er her den normale træning man deltager...
Read More

Kan du styre dit ego? U.T.O.P.I

Det er faktisk ikke det rene utopi, men UTOPI er et nyttigt huskeord i forhold til aktioner der eskalerer en...
Read More

Mindset 70 % – Tactics 20 % – skills 10 %

Alt selvbevarelse starter og bygger på "mindset". Ønsket om at ville "undgå" at eskalere en ego/status baseret konflikt skal komme...
Read More

– Er det relevant at lære selvforsvar❓

Når vi køber et hus, tegner vi en husforsikring. Når vi kører bil bruges sikkerhedsselen. Når vi tager kørekort, læres...
Read More

– Den fysiske og mentale træning skal ligne virkeligheden

Et effektivt selvforsvar kræver at man stoler på sine fysiske og mentale redskaber. Dette opnår man først når disse er...
Read More

– Kamp – Flugt – Frys

Kamp - flugt I det øjeblik det går op for ”den udvalgte person” at vedkommende er udsat for et overfald,...
Read More

– Sidste udvej, brug af magt

Sidste afvisning vil være fysisk.Sagt på en anden måde, man skal bruge magt for at stoppe overfaldet, hvad enten overfaldet...
Read More

– Spot manipulering tidligt!

Velregulerede mennesker vil hurtigt opfatte, hvis de utilsigtet overskrider en andens persons grænse og undskylde for deres adfærd.En prædator kan...
Read More

– At sige NEJ!

Et ”NEJ” bør kunne stå alene, det skal IKKE understøttes af en begrundelse! Men et verbalt NEJ! er ikke altid...
Read More

– Hvordan undgår man at blive udvalgt?

Der findes intet easy-fix, men i første omgang handler det om ikke at blive udvalgt, at fremstå ”uappetitlig”. Rovdyret der...
Read More

– Kategorisering af vold

Simplificeret kan vold kategoriseres i to overordnede grupperinger. Ego/statusbaseret vold eller prædatorisk vold. Ego/status vold ses ofte blandt mænd og...
Read More

– Vold og overgreb finder sted mellem mennesker

”Det bølgende hav bevæger sig ikke; snarere bevæger energi sig igennem det. I samme forstand flyder voldens energi gennem vores...
Read More
error: Content is protected !!