Alt selvbevarelse starter og bygger på “mindset”.

Ønsket om at ville “undgå” at eskalere en ego/status baseret konflikt skal komme indefra.

Ligeså skal det være funderet i en selv at man er værd at forsvare med næb og klør i det tilfælde at konflikten udvikler sig eller at man befinder sig over for en reel prædatorisk trussel.

Dernæst skal der være en strategi/taktik. Det er langt lettere at problemløse, såfremt man kan placere udfordringen i kendte rammer der tilnærmelsesvis ligger sig op af den givne problematik.

Sidst og mindst vigtigt er dine fysiske færdigheder(skills). Det er ofte her hovedparten har deres fokus i selvforsvarsverden, men det der kommer forud er langt mere afgørende og væsenligt for et realistisk selvforsvar.

Nedenstående Matrix for konflikthåndtering er en opstilling af de overordnede faser der vil være tilstede i en given konflikt. Dette oplistet i et tidsperspektiv fra pre-fight(før kontakt) til in-fight(fysisk kontakt) og slutteligt post-fight(efter kontakten)

Pre-fight:

Vigtigst her er awareness og street smarts. Det handler indledningsvist om at opdage og undgå en potentiel situation. Dernæst er det i denne fase væsentligt hurtigt at få konstateret, hvad du måtte stå overfor. Er det en ego/status baseret konflikt eller en prædatorisk trussel?

Værktøjerne til håndtering er ikke de samme!

Nogle gange giver det sige selv, og det kan også skifte undervejs fra en ego/status baseret konflikt til en prædatorisk trussel.

In-fight:

Forebyggende angreb vs man er havnet under angreb. Her principper i håndteringen alt afhængigt af konteksten.

Post-Fight:

Hvad der sker efter at konflikten blev fysisk, her med fokus på egen sikkerhed samt her at genskabe orienteringen efter en forventeligt kraftig adrenalineksponering.

Denne model: THE MATRIX FOR CONFLICT MANGEMENT er rettet mod gadevold.